Bij aankoop en bij verkoop :

Wat houdt kosten koper  in?

Hieronder valt de transport / levering van de notaris, de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting.

Wat zijn de aftrekbare kosten?

Een deel van de kosten koper is fiscaal aftrekbaar. Aldus, de kosten in het jaar van de aankoop is het aftrekbaar in box 1. De hypotheekrente is ook aftrekpaar post in box 1.

Er zijn ook bijkomende kosten die niet aftrekbaar zijn. 

Valt courtage en hypotheekakte kosten in K.K. ?

Nee, courtage en hypotheekakte kosten van de notaris vallen niet onder het kosten van kosten koper.

Schema met eenmalig aftrekbare kosten

– Bemiddelingskosten voor het verkrijgen van hypotheek of lening, advies- en afsluitkosten. Deze kosten mogen deels afgetrokken worden ;

– Notariskosten en kadastrale rechten van de hypotheekakte ;

– Kosten voor het aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie / NHG ;

– Onder voorwaarden, kosten depot bij nieuwbouw of verbouwingsdepot ;

– Eventueel aftrekbaar post kunt u na checken via uw boekhouder of op de site van belastingdienst.

Schema die niet fiscaal aftrekbraak kosten zijn

– De makelaarsprovisie / courtage bij aankoop van u woning ;

– Overdrachtsbelasting en omzetbelasting ;

– Notariskosten en kadastrale inschrijving kosten bij Kadaster voor de koopakte ;

– Bouwrente over de periode voor het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst is afgesloten ;

– Kosten voor onderhoud en verbouwing van de woning, tenzij er bepaalde voorwaarden aan is voldaan bij Rijksmonument panden. Check hiervoor de belastingdienst.

Kan ik kosten koper mee financieren?

De kosten koper en bijkomende kosten verschillen per aankoop. Echter alles bij elkaar optellen kan erg hoog uitvallen. Hiernaast moet de kosten koper eerst betaald worden. Men mag een deel van de kosten koper mee financieren in zijn hypotheek. Alleen wordt deze mogelijkheid wel beperkt in de nieuwe hypotheekregels die in 2013 is ingegaan. Het meefinancieren van de kosten koper in hypotheek zal in de jaren rond 2018 niet meer mogelijk zijn. Indien het bij u aanvraag mogelijk is om de kosten koper mee te financieren, is het advies toch om dit niet te financieren. Denk namelijk aan de hogere maandlast.

De makelaarscourtage / provisie, zit deze in de kosten koper?

Nee, deze is niet inbegrepen bij de kosten koper. Of u ons of een ander makelaar inschakelt voor aankoop of verkoop van u woning, zult u aller eerst een bemiddeling overeenkomst moeten onderteken, waarin de kosten plaat overzichtelijker duidelijk wordt gemaakt. Deze overeenkomst met factuur zal tijdens aankoop of verkoop bij de notaris ingediend worden. U bent verplicht om deze dienstverlening te betalen. En als een koper een makelaar inschakelt bij het aankoop bij u woning, zal de koper de kosten van de dienstverlening moeten betalen.

Wat moet men weten over het huis tijdens aankoop of verkoop?

In beide gevallen is het noodzakelijk dat er voldoende informatie over het huis verstrekt wordt en verteld wordt. Zoals de verborgen of zichtbare gebreken, lasten, beperkingen of erfdienstbaarheden. Deze afspraken komen ook in de koopovereenkomst. Hiernaast moet men aankaarten of er erfpacht ter sprake is of niet. Wanneer de herziening weer plaats zal vinden en of er een ondertekende obligatoire overeenkomst van erfpacht er is.

 

Bij aankoop :

Wat betekent NHG?

Garantiestelling voor een hypotheek die door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

onder bepaalde voorwaarden wordt afgegeven. De geldverstrekker loopt daardoor geen

risico meer en hanteert daarom een (iets) lagere hypotheekrente.
Men kan NHG afsluiten bij bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en bij verbouwing. Hiervoor gelden er natuurlijk aantal voorwaarden. En onder bepaalde voorwaarden kunt u uw restschuld mee financieren in uw nieuwe hypotheek. Vraag naar de bepaalde voorwaarden en de voorwaarden voor NHG bij uw hypotheekadviseur of rechtstreeks bij u bank.

Wat betekent ‘onder bod ‘ zijn

Indien de makelaar dit aangeeft, betekent dat er een potentiële kandidaat is, waarin de geïnteresseerde kandidaat heeft toegezegd de transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Wel is het dat de bezichtigingen voort kunnen gaan. Alleen zou u alvorens duidelijk op het hoogte gesteld worden over de serieuze kandidaat.

Wat houdt de bedenktijd in?

Bij bedenktijd krijgt de koper de gelegenheid om de koopovereenkomst aandachtig door te nemen en desnoods kan de koper een deskundige hiervoor inschakelen. In deze bedenktijd kan de koper de koop als nog ongedaan maken. De bedenktijd wordt opgenomen in de koopovereenkomst. Wel is strikt dat de bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Hierin is dus niet van belang op welk tijdstip de koper het koopakte heeft ontvangen.

Bij het bieden van vraagprijs, is het dan zeker dat ik de woning koop?

Nee, de woning kan ook ver boven de vraagprijs verkocht worden. 

Welke stappen moet ik nemen bij het bieden op een woning / perceel en wat staat mij te verwachten in deze traject?

– Aller eerst van te voren bepalen wat men maximaal kan betalen voor het perceel. Hiervoor zult u samen met u hypotheekadviseur moeten berekenen wat u maximaal kunt lenen. Naar aanleiding hiervan weet u wat u grens moeten zijn bij het neerleggen van een voorstel ;

– Begin met een openingsvoorstel, geef u ontbindende voorwaarden aan. Indien u ter plekke mondeling met de verkopende makelaar een gesprek voert, geef u financiële situatie toe. Vervolgens kan de makelaar met de opdrachtgever het voorstel nader bespreken. Leg een voorstel altijd ook per mail neer. Zodat u ook antwoord op mail kunt ontvangen indien er een tegenvoorstel komt ;

– En als u geen extra ruimte heeft in uw voorstel, geef aan dat u openingsvoorstel ook uw eindvoorstel is ;

– Blijf zakelijk , wees vriendelijk en wacht in geduld af ;

– Vergis niet als u aller eerst de voorstel neerlegt dat de verkopende makelaar verplicht is om met u aller eerst de onderhandeling in moet gaan. Bij het neerleggen van een voorstel bent u nog niet officieel in onderhandeling. Dit is ter sprake wanneer de makelaar u dit aangeeft. Ook kunnen ze aangeven dat er meerdere voorstellen binnen zijn. Uiteindelijk maakt de verkoper de keuze. U kunt de verkopende makelaar of uw aankoop makelaar niet aansprakelijk stellen ;

– De verkopende makelaar mag ook niet aangeven welk bedrag een ander kandidaat heeft geboden ;

– Wanneer u voorstel door de verkoper is geaccepteerd, is er een soort van een deal. Alleen de echte deal is pas wanneer de voorlopige koopovereenkomst door beiden partijen wordt ondertekend.

Kan ik onder de vraagprijs een voorstel neerleggen? Zo ja, wat is het traject hiervan?

– Onder de vraagprijs bieden is mogelijk, zolang het niet al te gek ver onder de vraagprijs ligt, aldus niet tot 50% minder dan de vraagprijs. U zult dan niet als een serieuze kandidaat overkomen ;

– Doe een onderzoek of ga samen met u aankoop makelaar oriënteren in de buurt van het perceel ;

– Bij deze oriëntatie ook de vergelijkbaar percelen op papier formuleren ;

– Wees realistisch met uw voorstel ;

– Tijdens bezichtigen goed opletten, kijk naar het onderhoud van het perceel, de vloeren, de keuken, de badkamer en toilet. Men is vrij om een bouwkundige keuring in te schakelen, hiervan zijn de kosten voor de aanvrager. In deze rapport kunt u nader inzien wat er gebrekkig is aan het perceel ;

– Wanneer een woning langer in verkoop staat, kunt u vragen wat de oorspronkelijke vraagprijs was. Het kan ook zijn, dat de vraagprijs in jaren mee verhoogd is omdat de huizenmarkt weer aan toe trekt;

– Indien u zelf niet wilt bieden kunt u een aankoopmakelaar inschakelen, de kosten zult u alvorens moeten spreken. Deze kan per dienstverlening afwijken. Vergis u niet dat er veel dossier werk aan is verbonden bij het neerleggen van een voorstel en nadat het voorlopige koopovereenkomst wordt ondertekend. Het is wijzer om het in goede deskundige handen over te laten.

 

Bij verkoop :

Wilt u uw woning  verkopen via Albayrak Vastgoed?

Bij het verkopen van u woning kunt u met ons zowel telefonisch als per mail contact opnemen en een afspraak in plannen. Albayrak Vastgoed is u graag van dienst. We zorgen er voor dat uw woning gevonden wordt door potentiële kopers. Tevens beschikken we over deskundige ervaring en hebben aardig markt kennis. We zullen u alle verkoop advies kunnen verstrekken.

Wat betekent optie?

Het recht van een koper of huurder op een bepaalde tijd te verklaren dat hij de onroerende

zaak wil kopen of huren, tegen vooraf overeengekomen voorwaarden. Partijen zijn wel met de voorwaarde akkoord, alleen de potentiële kandidaat krijgt bij wijze van spreke een bedenktijd.

Zijn er eisen aan optie?

Nee, een optie is niet te eisen. De opdrachtgever en verkopende makelaar beslissen of er wel of geen onderhandeling traject wordt gestart.

Welk extra kosten moet men rekening houden bij verkoop van mijn woning?

Naast dat de koper kosten aan de makelaar de dienstverlening betaald, zal de verkoper ook extra  kosten moeten betalen, zoals het doorhalen van uw hypotheek, het aflossen van een krediet, het oplossen van problemen bij overlijden of bijvoorbeeld bij echtscheiding.

 

Bijzonderheden :

Erven van een huis en wat nu?

Als u een erfenis ontvangen heeft met daarin een woonhuis of bedrijfsruimte,  zijn de volgende trajecten ter sprake :

– Als u het huis niet wilt verkopen, draait u als erfgenaam op voor de lasten die het erfenis met zich mee brengt ;

– Zijn er meerdere erfgenamen? Willen ze mee betalen met de kosten die zich mee gebracht heeft? Let bijvoorbeeld op hoge hypotheeklasten ;

– Na de overlijdensdatum zal er binnen acht maanden een aangifte voor de erf belasting gedaan worden, voor eventueel vragen en berekeningen kunt u de site van de Belastingdienst bezoeken ;

– Voor eventueel vragen is het wijzer dat u met een notaris kantoor nader bespreekt over de gevolgen en voor-/na delen.