Dekkershoek  (Bedrijventerrein ZKD)

TE HUUR VERHUURD – MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE

Algemeen:
Op een zeer centrale locatie van Den Haag op het bedrijventerrein Dekkershoek onderdeel van het bedrijventerrein Zichtenburg/Kerketuinen/Dekkershoek (ZKD).

 

 

 

 

 

 

 

Gelegen multifunctionele bedrijfsruimte van totaal ca. 170m² inclusief entresol en kantoorruimte op 1e verdieping. De bedrijfsruimte is gebouwd omstreeks 1997. Dit multifunctionele bedrijfsgebouw is direct achter de Gamma gelegen. Op het bedrijventerrein zijn tevens bedrijven als Jan Knijnenburg sloopwerken en transport, Mac Donalds en Auto taal glas gevestigd.

Oppervlakte:
Bedrijfsruimte bg: ca. 75m²
Entresol: ca. 20m²
Kantoor 1e verd.: ca. 75m²
Totaal: ca. 170m²

Bestemming:
Bedrijfsdoeleinden in het bestemmingsplan ZKD
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
– bedrijfsmatige activiteiten ten behoeve van bedrijven in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de bij dit bestemmingsplan behorende ‘Staat van bedrijven op bedrijventerreinen’ als opgenomen in bijlage 1 van de regels;
– groothandel;
– opslag;
– detailhandel in personenauto’s;

Voorzieningen o.a.:
– Overheaddeur alsmede poortdeuren
– Vrije hoogte ca. 3.95meter
– TL-verlichtingsarmaturen/lichtstraten
– Toilet
– Gasheater/centrale verwarming
– Uitgebreide elektrische installatie voorzien van krachtstroom
– Erfpacht eeuwigdurend afgekocht

Bereikbaarheid:
Uitstekende bereikbaarheid met het eigen vervoer. Via de Lozerlaan heeft men op circa 10 autominuten een directe aansluiting op de A-4. Ook met het openbaar vervoer is het object goed te bereiken.

Parkeren:
Het object beschikt over de mogelijkheid van parkeren op eigen terrein, verder parkeervoorzieningen (gratis) aan de openbare weg.

Huurprijs:
€ 1.275,– per maand te vermeerderen met 21% BTW.

BTW status:
Verhuurder wenst te opteren voor B.T.W. belaste verhuur. Indien huurder niet kan opteren voor Btw belaste huur, zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Servicekosten:
Geen, huurder dient zelf abonnementen gas, water en elektriciteit aan te vragen.

Huurtermijn:
In overleg.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Planbureau voor de statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs, zal nimmer lager zijn dan de huursom van het voorgaande huurjaar.

Bankgarantie:
Bij verhuur: Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten ter grootte van tenminste 3 maanden huurverplichting inclusief BTW.

Overige condities:
Conform de NVM-huurovereenkomst (model ROZ)

Courtage
Mocht door bemiddeling van Martijn de Lange Bedrijfsmakelaars bij dit object een transactie tot stand worden gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

Algemeen:
Op een zeer centrale locatie van Den Haag op het bedrijventerrein Dekkershoek onderdeel van het bedrijventerrein Zichtenburg/Kerketuinen/Dekkershoek (ZKD), gelegen multifunctionele bedrijfsruimte van totaal ca. 170m² inclusief entresol en kantoorruimte op 1e verdieping. De bedrijfsruimte is gebouwd omstreeks 1997. Dit multifunctionele bedrijfsgebouw is direct achter de Gamma gelegen. Op het bedrijventerrein zijn tevens bedrijven als Jan Knijnenburg sloopwerken en transport, Mac Donalds;
en Autotaalglas gevestigd.

Oppervlakte:
Bedrijfsruimte bg: ca. 75m²
Entresol: ca. 20m²
Kantoor 1e verd.: ca. 75m²
Totaal: ca. 170m²